DAİMA YENİLİKÇİ

FKG Grup, “UN Global Compact” çerçevesinde evrensel olarak kabul görmüş bildirgelere dayanan ilkeleri benimsemektedir. Ocak 2021’ten beri İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele kavramlarını merkeze koyan Global Compact ilkeleri imzacısıdır.

Bu ilkeler gereğince;
FKG Grup, ilan edilmiş insan haklarını destekler ve haklara saygı duyar.
FKG Grup, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olamaz.
FKG Grup, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü destekler.
Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına kesinlikle izin vermez.
Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına karşıdır ve bunun son bulması için çalışmaktadır.
İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa izin verilmez.
FKG Grup, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları destekler.
Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verir.
Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemektedir.
İş dünyasında, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmaktadır.