Kadınlar

Ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi, nüfusun yarısını oluşturan kadınların, yaşamın tüm alanlarına aktif bir şekilde katılımı ile mümkün. Bu alanların içinde kuşkusuz en önemlisi iş hayatına katılımdır. Ülkemizde kadının iş hayatına katılım oranları halen maalesef arzu edilenin çok gerisinde kalmaktadır. FKG Grup olarak, kadınlara yönelik yaklaşımımızı bütün kurum ve kuruluşlarımızda aşağıda belirttiğimiz değerlerimiz ile belirliyoruz;

* FKG Grup, tüm dünyada kabul edilen çalışma ortamındaki cinsiyet eşitliği konusunda örnek olmayı hedeflemektedir.
* Bu bağlamda FKG Grup, kadın-erkek fark etmeksizin tüm çalışanlarına sorumlu oldukları işte eşitlik prensibinin temel alındığı herkese gerçek adalet anlayışıyla yaklaşarak ve uluslararası insan hakları kaidelerine riayet ederek davranmayı taahhüt eder.
* FKG Grup, iş hayatında aktif şekilde bulunmak ve başarılı olmak isteyen kadınlara eğitim ve kariyer planlamalarıyla tam destek verir.
* Bununla birlikte kadını iş hayatında ön plana çıkaran tüm pazarlama, girişim ve geliştirme projelerine destek verir.
* Grup, bünyesindeki personelin maaş, terfi ve atama politikalarında tam cinsiyet eşitliğini göz önünde bulundurarak, bütün değerlendirmelerini şeffaf şekilde gerçekleştirir.
* Cinsiyet eşitliğinin tam manasıyla gerçekleştirilmesi için gözlemlerini ve somut raporlarını açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşır.

GENÇLER

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “İstatistiklerle Gençlik 2019” araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,6’sını yani yaklaşık 13 milyonluk bir nüfusu 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturmaktadır.

FKG Vakfı’nın gençlik politikası; ülkemizin bu eşsiz potansiyelini değerlendirmek, sosyal ve ekonomik hayatta aktif rol üstlenecek başarılı gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Vakıf, girişimci zihin yapısına sahip gençlerin yetişmesi için çalışmalarına yön vermekte ve iş dünyasındaki profesyonellerin ve girişimcilerin programlara aktif katılımlarını sağlayarak iş dünyası ve gençler arasında köprü kurmaktadır.

FKG Grup, sosyal sorumluluk bilincinin gençlerde gelişmesi ve yaygınlaşması için yurt içi ve yurt dışındaki STK’lar ile çeşitli hibe programları uygular, bu programlar aracılığı ile 18-30 yaş aralığındaki gençlere, kendi ülkelerinde, topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkân tanır.